PrelouderW ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat A - Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP, realizujemy projekt pt. Rozszerzenie działalności firmy Garda Sp. z o.o. dzięki doposażeniu zakładu produkcji lodów oraz otwarciu mini lodziarni "Garda".

Projekt dotyczy doposażenia w profesjonalny sprzęt do produkcji lodów zakładu produkcyjnego przy ul. Pana Tadeusza 6 b,w Krakowie, oraz doposażenia nowego punktu gastronomicznego - lodziarni Garda, na terenie CH Tarnovia w Tarnowie przy ulicy Krakowskiej 149. Powierzchnia, na której znajduje „wyspa lodowa” mieści się na terenie galerii handlowej w pasażu galerii. Realizacja projektu pozwoli doposażyć zakład produkcyjny Garda w Krakowie w nowoczesne urządzenia produkcyjne: maszynę do produkcji lodów złożoną z pasteryzatora, homogenizatora, frezera, komory, mroźniczej, które są niezbędnym w działalności firmy urządzeniami do nowoczesnej, efektywnej produkcji lodów. Dzięki realizacji projektu oferta firmy Garda do 2011 r. rozszerzy się w sensie ilościowym (większa produkcja, większa sprzedaż, dzięki własnej lodziarni i nowym odbiorcom), asortymentowym (12 nowych smaków lodów – mlecznych, jogurtowych, słonych) i jakościowym.

W wyniku realizacji projektu do 2011 r. zostaną zatrudnione 3 osoby na stanowiskach obsługa lodziarni i cukiernik.

Kwota dofinansowania inwestycji ze środków MRPO 2007-2013, wynosi 40% ceny zakupu.© gardalody.pl